Workshop tilknyttet “Størst av alt”

 

Forestillingen kan suppleres med en workshop på 45- 60 minutter. Der vil elevene få utføre enkle, men fysisk krevende, oppgaver som utfordrer dem på tillit, ansvar og samarbeid. Mer konkret jobber vi jobber med tillit til andre mennesker, hvordan det oppleves å hjelpe noen som ikke kan eller vil ta imot hjelp og samarbeidet som ofte trengs for å kunne gjøre en forskjell. Det er lagt opp til diskusjon rundt oppgavene og temaet, og alle tanker er velkomne.

Danserne som skal lede workshopen har lenge jobbet med forestillingen og temaet, men er ikke der for å legge føringer, kun veilede de fysiske oppgavene. Workshopen kan utføres i vanlige klær. Det settes krav til at lærer er tilstede under workshopen.

Foto: Beate Dagestad

 

Oppgavene i workshopen opplevdes veldig relevante – fin tematisk tråd fra forestillingen – god og trygg ledelse – fine, relevante oppfølgingsspørsmål. Helt supert!

Menighetspedagog i Kampen Kirke, Stavanger

“..dere som ledet workshopen hadde et veldig godt tak på ungdommene.”

Kappellan i Kroken Kirke, Tromsø