“..helt fantastisk, sitter i hjerte og ryggrad enda, tusen takk”  Publikummer etter forestilling i Trefoldighetskirken, Arendal

Størst av alt

I mindre grupper må publikum ta et kollektivt valg om å enten fysisk være en del av forestillingen og beholde et utdelt gode, eller gi vekk godet for å se danserne utføre krevende øvelser de åpenbart burde hatt hjelp til. Etter forestillingen blir det en ledet diskusjon med refleksjoner over valget. Ville valget vært annerledes dersom valget var individuelt, om godet var et annet eller om utfallet var kjent? Ingen svar er riktige eller gale, målet er at alle får reflektere over sine egne verdier og hva som er viktig for hver enkelt i forhold til det å være et medmenneske.

Laget for Den Norske Kirke som en del av Reformasjonsåret 2017.

Målgruppe: 13-18 år/voksne

Lendge: 45 minutter

Pris: 16.000,- (inkl. reise innen Oslo og Akershus)

Krav: Ingen. Kan også vises som forestilling uten den interaktive delen.

Dansere: Tonje, Elisabeth, Nora og Sanna

Musikk: John Derek Bishop

Film: Elin Osjord

Støttet av Den Norske Kirke, Spenn.no og Norsk Kulturråd