De ulike scenene i dansen var åpne for tolkning på en måte som hvertfall traff meg midt i sjela

Menighetspedagog i Kampen menighet, Stavanger

..helt fantastisk, sitter i hjerte og ryggrad enda, tusen takk

Publikummer etter forestilling i Trefoldighetskirken, Arendal

Størst av alt

Forestillingen har sitt utgangspunkt i Luthers tese 45 om almisser, og spør om vi vasker våre hender når vi kjøper oss god samvittighet ved å la andre gjøre arbeidet? Å hjelpe et individ kan føles som ingenting i den store sammenhengen, det er alltid flere vi bør gjøre noe for. Allikevel vil det å hjelpe et menneske gjøre all verdens forskjell for den personen, og kanskje også skape ringvirkninger. Forestillingen stiller spørsmål om tillit, tilhørighet og ansvar, og gjennom den non-verbale kommunikasjonsformen dans er, gir kompaniet publikum muligheten til selv å tolke ut ifra egne tanker, følelser og erfaringer. Ingen svar er riktige eller gale, målet er at alle får reflektere over sine egne verdier og hva som er viktig for hver enkelt i forhold til det å være et medmenneske.

Laget for Den Norske Kirke som en del av Reformasjonsåret 2017.

Målgruppe: 13-18 år/voksne

Lendge: 45 minutter

Pris: 17.500,- (inkl. reise innen Oslo og Akershus)

Krav: Maks tre forestillinger per dag evt. 2 forestillinger inkl. workshop.

Annet: Kommer med workshop for ikke-dansere. Da gjelder det maks 2 grupper per da, 40 i hver gruppe.

Dansere: Tonje, Elisabeth, Nora og Eivind/Sanna

Musikk: John Derek Bishop

Film: Elin Osjord

Kontakt oss for mer informasjon.

Støttet av Den Norske Kirke, Spenn.no og Norsk Kulturråd