Den Ukjente

Hva skjer når mennesker må forholde seg til hverandre i vissheten om at umiddelbar tillit ikke er mulig på grunn av (u)berettiget frykt? Hvor mye lener vi oss på forhåndsbestemte meninger satt av både oss selv og samfunnet rundt oss når vi møter det ukjente?

Søker finansiell støtte til videre utvikling. Tusen takk til R.E.D. ARENA for residensmulighet.

Lendge: 30 minutter

Dansere: Tonje, Nora, Elisabeth og Sigurd

Musikk (under utvikling): John Derek Bishop