alt="logo Inamorata Dance Company"

Kompaniet

Kompaniet søker å jobbe med et  fysisk sterkt bevegelsesspråk og å ta dans utenfor tradisjonelle scener. Vi mener forestillingene skjer i møtet med publikum, og at de vil skapes på nytt for hver gang den spilles ved at hver enkelt publikummer kommer med sin historie og opplevelse av øyeblikket. Danserne vil alltid være tilgjengelig for publikum etter en forestilling, for å diskutere forestillingen, tanker, følelser og ideer. Slik ønsker vi å dele forestillingen utover det første møtet i det bevegelsene starter.

Kompaniets dansere har god erfaring med å jobbe med barn og unge, og kan tilby workshops innen moderne dans klassisk ballett og improvisasjon på flere nivåer. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

-Sanna